Optometrie

small2oogmeet2

Een optometrist is een HBO opgeleide oogzorgprofessional die uitgebreide oogonderzoeken kan uitvoeren.
Dankzij een grote kennis op het gebied van oogziekten en afwijkingen, kan een optometrist in bepaalde gevallen een beter advies geven betreffende de bril of lenzen, of een nauwkeuriger doorverwijzing naar huis- of oogarts verzorgen.
Optometristen worden vaak door huisartsen ingeschakeld om te kunnen beoordelen of bepaalde (oog)klachten een doorverwijzing naar een oogarts rechtvaardigen.

Bij Miedema wordt de optometrie praktijk gedreven door Rob Dijkstra. Hij behaalde in 1989 zijn opticiens diploma, vervolgens zijn small2 Rob 2019(post)MBO optometrie en contactlensspecialist diploma (in 1993) en sloot zijn opleiding af in 2003 met de HBO optometrie. Vanaf 1991 voert Rob Dijkstra optometrische onderzoeken uit bij zijn cliënten.

Groeiende vraag naar oogzorg
Bij Miedema merken we duidelijk een groeiende vraag naar adequate oogzorg die niet altijd door een hoog gespecialiseerde 'superspecialist' als een oogarts hoeft te worden opgelost. Bovendien is er van een wachtlijst bij Miedema geen sprake. In de meeste gevallen bent u nog dezelfde week aan de beurt, soms zelfs dezelfde dag.

Huisarts
Optometrische onderzoeken geschieden vaak op aanraden van een huisarts. Soms vermoedt de huisarts een probleem maar kan hij niet precies bepalen of een doorverwijzing naar de oogarts nodig is. In zo'n geval voert de optometrist aanvullend onderzoek met gespecialiseerde apparatuur uit en bericht terug aan de huisarts, die dan een gefundeerde beslissing kan nemen.

Prijs
Momenteel wordt het optometrisch onderzoek niet door de zorgverzekering vergoed. De client betaald het onderzoek zelf.
De prijs van een optometrisch onderzoek wordt opgebouwd aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken die nodig zijn om een diagnose te kunnen stellen. Deze onderzoeken varieren in prijs van € 35,- tot € 75,-.
Miedema oogzorg berekend maximaal € 75,- voor het volledige oogonderzoek, ook als alle deelonderzoeken opgeteld boven die € 75,- uitkomen.

  • cazal
  • dutz
  • Rodenstock
  • Roman-Rothschild
  • Xavier Garcia
  • Porsche DesignLogo
  • outspoken black copy 1024x367

Volg ons op Facebook 

We zijn sociale mensen. Volg ons en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates,
nieuwe brillen en speciale aanbiedingen.

Contactinformatie

Openingstijden

  • Gedurende de corona crisis alleen na telefonische afspraak